Covid-19: Wij zetten Opyx volledig klaar voor u!

  • 30 april 2020

De meeste woonzorgcentra hebben hun handen al vol met het inperken van het Corona virus.

We helpen hierbij graag:

U ontvangt Opyx (web en mobile) gratis voor 30 dagen om uw hele team uit te rusten met de digitale communicatie-tool die ze nu, meer dan ooit, nog meer kunnen gebruiken!

Om volledig transparant te zijn stellen we u, voor het van start gaan, de prijs voor die ingaat na de 30 dagen.

Zo kunnen ze:

Berichten versturen naar elkaar, al dan niet op basis van sjablonen.
Geen contact via papier en optimaal werken door fysiek contact over afdelingen te vermijden.

Werkbonnen (technisch/IT/Kiné…) versturen en uitvoeren
Op te lossen zaken blijven doorgeven over afdelingen heen.

Advalvas publiceren
Hou alle medewerkers in alle shifts en alle afdelingen strak op de hoogte.

Agenda’s raadplegen en bijhouden
Plan vergaderingen en gebruik van ruimtes/vervoer efficiënt in.

Klachten opnemen en registreren
Indien er klachten zijn is communicatie en opvolging onontbeerlijk!

Op deze manier ontvangt elke medewerker een gemakkelijk en veilig intern communicatiemiddel waarbij fysiek contact volledig wordt vermeden.

Hoe gaan we vlot (en gratis) van start?

1/ Vul het invulformulier op onze website (klik hier) in en vermeld hierbij “Covid-19” en het email adres van uw contactpersoon die we kunnen we nog enkele vraagjes kunnen stellen. (bvb, welke zijn de gebruikers die we mogen aanmaken?)

2/ Wij maken alles aan in Opyx en koppelen terug naar uw contactpersoon met alle logingegevens.

3/ U gaat van start en wij staan standby!

Tags

Menu